Popüler İçerikler

Kalanlı Bölme İşlemi

Kalanlı Bölme işlemi, Bölme işlemi dört temel işlemlerden biridir. Matematiğin temellerinden biri olan bölme işleminde çıkarma işlemi ve çarpma işlemi üzerindeki bilgilerimizi kullanırız. Bunun için çıkarma ve çarpma işlemini tam olarak öğrenmeliyiz. Aynı zamanda bölme işleminde işlem sırası ve verilen ifadeleri yerine doğru yerleşt...

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi, Matematikte toplama, çıkarma, çarpmadan sonra öğretilen dört temel işlemden biri de bölme işlemidir. Bölme işlemi yine bizim hesaplamalarda sonuca daha kısa şekilde ulaşmamızı sağlamak, matematikteki problemleri çözmede öğretilen bir temel bilgidir. Bölme işlemi bir sayının belli bir sayıya ayrılmasından elde edilen sonucu v...

Bölme İşlemi Konu Anlatımı

Bölme işlemi konu anlatımı, bölme işlemi bir sayının eşit gruplar halinde ayrılmasını sağlayan matematiksel işlemdir. Bölme işleminde bölünen sayının, bölen sayıya bölünmesi sonucunda bölüm ve kalan bulunmaktadır. Bölme işleminin sağlamasını yapmak içinde yani işlemin doğruluğunu bulmak için, bölen ve bölüm birbiriyle çarpılır, ...

Bölme İşlemi Nasıl Yapılır

Bölme işlemi nasıl yapılır, bölme işlemi bir sayıyı kendinden daha küçük ve eşit olan parçalara ayırma işlemidir. Matematikte bölme işlemi çarpmanın ta tersidir. Bu işlemde bölünecek olan sayıya bölünen, bunu bölen sayıya bölen denirken, elde edilen sonuca bölüm denir. Bazı sayılar tam olarak bölünürken, bazıları tam olarak bölü...

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Tam Sayılarda Bölme İşlemi, Tam sayılarda bölme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta verilen tam sayıların işaretleridir. Tam sayılar aynı işaretli ise bölümün sonucu pozitif olacaktır. Farklı işareti olan iki tam sayının bölümü ise negatif olacaktır. Aynı işareti olan iki tam sayı bölünürken sayıların m...

Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi

Kareköklü sayılarda bölme işlemi, nasıl yapılır konusunda bazı bilgileri burada bulabilirsiniz.Kare köklü sayılarda bölme işlemi yapılırken; Kat sayılar bölünüp kat sayı olarak yazılır. ileri ki zamanlarda karekök içerisinde yer alan sayılar bölünerek sonucu kök içerisine yazılır. Son olarak sadeleştirmeler yap...

Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Çarpma ve bölme işlemleri, bu işlemler matematiğin temelini oluşturan dört işlemden ikisidir ve bu işlemlerin yapımı özellikleri bilinmeden matematik yapılamaz. Matematiğin en temel konularıdır. Bu işlemleri incelersek önce çarpma işleminden bahsedelim çarpma işlemi aslında bir sayıyı tekrar tekrar toplama işlemidir. Çarpma işleminde çarpıla...

Bölme Bölünebilme

Bölme Bölünebilme, matematiğin temel taşlarından biri olan bölme bölünebilme, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan ve günlük olarak yapılan hesaplama türlerindedir. Bölme bölünebilme, yapılan çoğu sınavlarda karşımıza çıkmaktadır. Bölme bölünebilme konusu kpss, ygs, sbs gibi daha bir çok sınavda çıkan matematik konusudur. İlk okulda...

Polinomlarda Bölme

Polinomlarda bölme işlemi, matematikte öğrenilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Doğru bir şekilde öğrenildiği zaman bu konu ile ilgili çıkan tüm sorular rahatlıkla çözülebilir. Polinomlarda;P (x): Bölünen polinomQ (x): Bölünen polinomB (x): Bölüm polinomu

3 Sınıf Bölme İşlemi

3. Sınıf Bölme İşlemi, Bölme işlemi çarpmaya dayalı bir matematik işlemidir. Bölmeyi en hızlı ve doğru bir biçimde yapabilmek için çarpım tablosunu çok iyi bilmek veya çok iyi ritmik sayma yapabilmek gerekir. Milli eğitim bakanlığının uyguladığı yeni müfradata göre, birinci sınıfta matematik dersinde bölme işlemi ...

4 Basamaklı Bölme İşlemleri

4 basamaklı bölme işlemi, Bölme işlemi ülkemizde ilkokul çağlarında öğrencilere öğretilmeye başlatılır ve lise çağlarına hatta üniversite çağlarına kadar bu işlemle sürekli karşılaşmak mümkün olur. Bu nedenle bölme işlemini ilkokulda kavramak çok önemlidir. Eğitim hayatımızın neredeyse tamamında karşılaşacağımız bölme işlemini baştan öğrenme...

2.sınıf Bölme İşlemi Konu Anlatımı

2. Sınıf bölme işlemi konu anlatımı ile ilgili bilgiler sunulan bir makale veriyoruz Bölme işlemi nedir? Bölme işlemi ne türlü yapılır? Bölme işlemini bilmeden bölme işlemi konusunda bir sorun çözebilir miyiz? Bölme işlemini tanıyalım. Bölme işlemi bölüşme, paylaşma, üleşme benzeri vaziyetler amaçlı kullan...

Rasyonel Sayılarda Bölme

Rasyonel Sayılarda Bölme, Rasyonel sayılar, A bir tam sayı ile B sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A/B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayılar adı verilmektedir. Rasyonel sayılarda payda sıfır olduğu zaman tanımsız olur. Rasyonel sayılar Q sembolüyle belirtilir. Her tam sayı aslında bir rasyonel sayı olmaktadır. Çünkü her ta...

2 Basamaklı Bölme İşlemi Nasıl Yapılır

2 Basamaklı Bölme İşlemi Nasıl Yapılır, ilkokul çağlarının ilk yıllarında öğretmenler tarafından öğrencilere öğretilir ve daha sonra bütün eğitim ve öğretim hayatı boyunca karşımıza çıkacak bir matematik işlemi olarak bilinmektedir. 2 basamaklı bölme işlemi, bölme işleminin ikinci evresidir diyebiliriz. 2 basamaklı bölme işleminden önce sade...

Virgüllü Bölme İşlemi

Virgüllü Bölme İşlemi, Genel olarak kabul görülen dört temel işlemlerinden biri bölme işlemidir. Bölme işlemi, herhangi bir tam sayının yine başka bir tam sayı kadar parçalara ayrılması işlemi olarak bilinir. Tabi ki bu işlemin tam sayı olarak yapılan basit tanımı olmaktadır. Sonucun daha iyi anlaşılması için örnek olarak t...

Kesirlerde Bölme

Kesirlerde bölme, Kesir, bir bütünün eş parçalarını belirten, a/b şeklinde yazılmakta olan ifadelere matematikte kesir adı verilmektedir. Kesirleri belirtirken ortaya kesir çizgisi çizilmesi gerekir, çizginin üzerinde pay, alt kısmında ise payda olur. Kesirde payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını ifade eder, kesirde pay ise b...

Ondalık Kesirlerde Bölme

Ondalık Kesirlerde Bölme, Ondalık kesirler, paydası 10 yada 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilen kesirlere ondalık kesir adı verilir. Ondalık kesirler de virgüllü olarak gördüğümüz ifadelere de ondalık kesir adı verilir. Bazı matematik kitaplarında ondalık kesirler ondalık sayı olarak kullanılmaktadır. Dört temel işlemlerinden biri böl...

Bölme İşlemleri

Bölme İşlemleri, Matematikte dört temel işlemlerinden biri bölme işlemleri olmaktadır. Bölme işlemleri, herhangi bir tam sayının yine başka bir tam sayı kadar parçalara ayrılması işlemi olarak bilinir. Tabi ki bu işlemin tam sayı olarak yapılan basit tanımı olmaktadır. Sonucun daha iyi anlaşılması için örnek olarak tam sayı verild...

Üslü Sayılarda Bölme

Üslü sayılarda bölme, bu bölme işlemlerinde bazı kurallar bulunmaktadır. Üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken, tabanlarının aynı olması ya da üslerinin aynı olmasına göre işlemler yapılır. Öğrenciler bu bölme işlemini daha üst sınıflarda öğrenmeye başlar. Burada amaç yine bildiğimiz bölme işleminde yapıldığı gibi, bölünen sayı...

4 Sınıf Bölme İşlemi

4. sınıf bölme işlemi, ilköğretimde her sene bölme işlemi de daha ileri seviyelerde öğrenilmeye başlanır. Bölme bir sayıyı kendinden küçük olan ve birbirine eşit parçalara ayırma şeklinde yapılan matematiksel bir işlemdir. Yani çarpma işleminin tam tersidir. Bölünecek olan sayıya bölünen, bu sayıyı bölen sayı da bölen olarak tan...

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi, doğal sayıların eşit bir şekilde dağılmasını sağlayan matematiksel bir işlemdir. Bir sayının içerisinde başka bir sayının kaç kere bulunduğunu kolaylaştırmak için yapılan işlemdir. Doğal sayılarla bölme işleminde Bölünen, bölüm, bölen, kalan gibi ifadeler kullanılarak işlem yapılır. Bölme işleminde bölünen sayı...

6 Sınıf Bölme İşlemleri

6 sınıf bölme işlemi, Matematikte toplama, çıkarma, çarpmadan sonra öğretilen dört ana işlemlerden bir tanesi de bölme işlemidir. Bölme işlemi bizim yaptığımız matematiksel soruları çözmede birinci sınıftan beri bize öğretilen temel bilgidir. Bölme işlemi bir sayının belli bir sayıya göre parçalara ayrılma işlemine denir. Bir örnek vere...

Zihinden Bölme İşlemi

Zihinden Bölme İşlemi, Bölme işlemi, bir sayıdan, başka bir sayının ardışık olarak çıkarılması işlemidir. Bu niteliği ile bölme işlemi, çarpma işleminin tersi işlemdir. Bölme işleminde; bölünen, bölen, bölüm ve kalan kavramları vardır. Bölme işleminde bölümün basamak sayısı bölme işlemi yapmadan bulunabilir. Bölümün basamak sayısını bul...

Bölme İşleminde Bölen Nasıl Bulunur

Bölme işleminde bölen nasıl bulunur, konusu matematikte önemli konular arasında yer alır. Bölme işlemi bir sayının eşit gruplar halinde ayrılmasını sağlayan matematiksel bir işlemdir. Matematikte bölme işlemi, çarpma işleminin tersidir. Bölme işlemi; (:), (/) sembolleri kullanılarak ifade edilirler. Bölme işleminde dört farklı kavram vardır....

Kısa Yoldan Bölme İşlemi

Kısa Yoldan Bölme İşlemi; Süreden tasarruf etmek ve kısa yoldan sonuca ulaşmak için kullanılan pratik yöntemlerdir. 10, 100, 1000, 5 ve 9 ile kısa yolda bölme işlemleri yapılabilir. Bölünen sayı eğer 10 ve onun katlarından herhangi birine bölünüyorsa bölünen sayı içerisindeki sıfırlar bölen sayıdaki sıfırlar kadar atılır.

Üç Basamaklı Bölme İşlemi

Üç basamaklı bölme işlemi, bu bölme işlemi ülkemizde ilkokul dönemlerinde öğrencilere öğretilmeye başlatılmakta ve lise dönemine hatta üniversite dönemine kadar bu işlemle sürekli bir şekilde karşılaşmak mümkündür. Bu sebeple üç basamaklı bölme işlemini ilkokulda öğrenmek çok önemlidir. Bölme işlemi ilkokul dönemlerinde öğrenci...

5 Sınıf Bölme İşlemi

5. sınıf bölme işlemi, öğrencilerin zorlandıkları bir matematik dersi konusudur. Çünkü oldukça kafa karıştırıcı bir konudur. Bölme işlemi bir sayının eşit olarak ayrılmasını sağlayan bir işlemdir. Bölme işleminde bölünen sayının bölen sayıya bölünmesi sonucu bölüm ve kalan sayıları bulunur. Bu işlemde bölünmesi istenen sayıya bölünen denir....

Bölme İşlemi Öğrenme

Bölme İşlemi Öğrenme, Matematik dört temel işlem üzerine inşa edilmiştir. Bölmede temel işlemlerden biridir. Bölme genel olarak çarpma işleminin tersi olarak bilinir. Bölmede bir sayıdan, başka bir sayının sıralı biçimde çıkarılması işleminin hızlandırılmasıdır.Bölme işlemi nasıl yapılır: İşlemde bölünecek olan say...

Bölme İşlemi Kuralları

Bölme İşlemi kuralları, bir sayının belli bir sayıya ayrılmasından elde edilen sonuca ulaşmada izlenilen yoldur. Matematikte toplama, çıkarma, çarpma işleminden sonra gelen dört temel işlemden biri bölme işlemidir. Bölme işlemi çarpma işleminin tam tersidir. Matematiği bilmek için gereken olmazsa olmaz işlemlerden biridir. Bölünebilme kurall...

3 Basamaklı Bölme İşlemi

3 basamaklı bölme işlemi, her geçtiğimiz yıl, bölme işlemi daha ileri seviyelere gelmektedir. Bölme işlemi, bir sayıyı, kendisinden daha küçük ve birbirine eşit olarak ayırmayla yapılan bir işlemdir. Aslında çarpma işleminin tam olarak tersi de diyebiliriz. Asıl olan sayıya, bölünen denir, bu sayıyı ayıran sayıya da bölen denir. Bu...

İki Basamaklı Bölme İşlemi

İki Basamaklı Bölme İşlemi, ilkokul çağlarının ilk yılları içerisinde öğretmenler tarafından öğrencilere öğretilmektedir ve daha sonra bütün eğitim hayatı boyunca karşınıza çıkacak bir matematik işlemi olarak bilinir. iki basamaklı bölme işlemi, bölme işleminin ikinci evresi de denilebilir. iki Basamaklı bölme işlemi gayet basi...

Bölme İşleminde Verilmeyeni Bulma

Bölme işleminde verilmeyeni bulma matematiksel formüller yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Bölme işleminde verilmeyen değerleri bulmak gerektiğinde bazı matematiksel formüller kullanmamız gerekmektedir. 16/5=3 (kalan 1) örneğinde Bölünen a (16), Bölen b (5), bölüm c (3) kalan d (1) dersek bölme işleminde verilmeyeni ...

Kalansız Bölme İşlemi

Kalansız bölme işlemi bölme işlemi sonucunda kalan sayının sıfır sonucunu vermesidir. Bölme işleminde bölünenin bölene bölünmesi sonucu elde edilen sayı sıfıra eşit olduğunda kalansız bölme işlemi gerçekleşmiş olur. 320/10=32 işleminde 320 sayısı bölünen, 10 sayısı bölen, 32 sayısı ise sonuçtur. Bu işlem sonucunda kalan sayı olmadığından kal...

 

İki Basamaklı Bölme İşlemi
3 Basamaklı Bölme İşlemi
Bölme İşlemi Kuralları
Bölme İşlemi Öğrenme
5 Sınıf Bölme İşlemi
Üç Basamaklı Bölme İşlemi
Kısa Yoldan Bölme İşlemi
Bölme İşleminde Bölen Nasıl Bulunur
Zihinden Bölme İşlemi
6 Sınıf Bölme İşlemleri
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
4 Sınıf Bölme İşlemi
Üslü Sayılarda Bölme
Bölme İşlemleri
Ondalık Kesirlerde Bölme
Kesirlerde Bölme
Virgüllü Bölme İşlemi
2 Basamaklı Bölme İşlemi Nasıl Yapılır
Rasyonel Sayılarda Bölme
2.sınıf Bölme İşlemi Konu Anlatımı
4 Basamaklı Bölme İşlemleri
3 Sınıf Bölme İşlemi
Polinomlarda Bölme
Bölme Bölünebilme
Çarpma Ve Bölme İşlemleri
Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi
Tam Sayılarda Bölme İşlemi
Bölme İşlemi Nasıl Yapılır
Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Bölme İşlemi
Popüler İçerik
Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi
Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi
Kareköklü sayılarda bölme işlemi, nasıl yapılır konusunda bazı bilgileri burada bulabilirsiniz.Kare köklü sayılarda bölme işlemi yapılırken; Kat sayıl...
Tam Sayılarda Bölme İşlemi
Tam Sayılarda Bölme İşlemi
Tam Sayılarda Bölme İşlemi, Tam sayılarda bölme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta verilen tam sayıların işaretleridir. Tam say...
Bölme İşlemi Nasıl Yapılır
Bölme İşlemi Nasıl Yapılır
Bölme işlemi nasıl yapılır, bölme işlemi bir sayıyı kendinden daha küçük ve eşit olan parçalara ayırma işlemidir. Matematikte bölme işlemi çarpmanın t...
Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Bölme işlemi konu anlatımı, bölme işlemi bir sayının eşit gruplar halinde ayrılmasını sağlayan matematiksel işlemdir. Bölme işleminde bölünen sayının,...
Bölme İşlemi
Bölme İşlemi
Bölme İşlemi, Matematikte toplama, çıkarma, çarpmadan sonra öğretilen dört temel işlemden biri de bölme işlemidir. Bölme işlemi yine bizim hesaplamala...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi
Tam Sayılarda Bölme İşlemi
Bölme İşlemi Nasıl Yapılır
Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Bölme İşlemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019